sekcja

JUDO

Szkoła Podstawowa nr 69

ul. Wiktorska 73, 02-582 Warszawa

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa

Szkoła Podstawowa Montessori

ul. Czerniakowska 128, Warszawa

Zespół Szkół nr 39

ul. Bełska 1/3, Warszawa

TRENERZY

PLANY ZAJĘĆ

WYMAGANIA TECHNICZNE

GDZIE TRENUJEMY?

REGULAMIN

Regulamin___Judo.html
Trenerzy___Judo.html
Wymagania_techniczne_na_stopnie___Judo.html
Plan_zajec___Judo.html

OPŁATY

Opaty_JUDO.html

Szkoła Podstawowa nr 146

ul. Domaniewska 33, 02-672 Warszawa