Uczniowski Klub Sportowy „MOKOTOVIA” jest klubem, którego celem jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie ich do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier oraz zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
uczestniczenie jak również organizowanie imprez sportowych.


W naszym klubie dbamy nie tylko o rozwój fizyczny i wydolnościowy organizmu.

Duży nacisk kładziemy na działania wychowawcze (tj. współpracy w zespole, pomoc osobom mniej sprawnym, poszanowanie przeciwnika w walce sportowej, przestrzeganie zasady fair-play, prawidłowej reakcji na zwycięstwo/porażkę) oraz kształtowaniu postawy prozdrowotnej do aktywnego stylu życia.


wybierz sekcję

O nas

Obozy

Galerie

Kontakt

Kontakt.html
Galerie.html
Obozy.html

Opłaty za zajęcia

Bluzy klubowe

Karta zgłoszeniowa

RODO
w UKS Mokotovia

O_nas_files/RODO%20w%20Uczniowskim%20Klubie%20Sportowym%09Mokotovia.pdf
Bluzy.html
Opaty_za_zajecia.html
O_nas_files/karta_zgloszeniowa_mokotovia_rodo.pdf