Opłaty za zajęcia Siatkówki


80 zł/miesiąc


Opłata miesięczna jest stała (uśredniona) płatna przez 10 miesięcy w roku niezależnie od liczby zajęć.

Wpłat można dokonywać przelewem.


Numer konta:   66 1160 2202 0000 0001 3083 8551


Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia"

ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa


Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, nr szkoły, SIATKÓWKA, miesiąc

OPŁATY

za zajęcia

JUDO

PŁYWANIE

SIATKÓWKA

Opaty_JUDO.html
Opaty_PYWANIE.html