REGULAMIN ZAJĘĆ JUDO


1. Zachowuj się kulturalnie podczas przebierania przed, jak i po zajęciach.

2. Kosztowne rzeczy zostaw u prowadzącego zajęcia.

3. Dbaj o czystość i porządek w miejscu przebierania.

4. W czasie trwania zajęć musisz podporządkować się prowadzącemu (wykonywać dokładnie ćwiczenia napolecenie prowadzącego).

5. Ćwicząc zachowuj bezpieczną odległość od pozostałych ćwiczących oraz innych przedmiotów.

6. Poznane techniki judo wykonuj tylko na treningu.

7. Do ćwiczenia dobieraj partnera według wagi i wzrostu pamiętając o zasadzie wzajemnej współpracy.

8.Samowolnie nie wychodź z sali bez zezwolenia prowadzącego.

9.Pamiętaj, że opuszczając zajęcia musisz być pod opieką rodziców lub wrócić do świetlicy.

10.Za wyrządzone szkody materialne osobowe odpowiedzialność ponoszą rodzice.


Kary:

1.Słowne upomnienie prowadzącego.

2. Pisemna informacja o zachowaniu dziecka.

3. Czasowy zakaz uczestnictwa w zajęciach.

4. Wydalenie z grupy ćwiczebnej judo.

sekcja

JUDO

TRENERZY

PLANY ZAJĘĆ

WYMAGANIA TECHNICZNE

GDZIE TRENUJEMY?

REGULAMIN

Trenerzy___Judo.html
Wymagania_techniczne_na_stopnie___Judo.html
Gdzie_trenujemy___Judo.html
Plan_zajec___Judo.html

OPŁATY

Opaty_JUDO.html