REGULAMIN ZAJĘĆ SIATKÓWKI


1. Zachowuj się kulturalnie podczas przebierania przed, jak i po zajęciach.

2. Kosztowne rzeczy zostaw u prowadzącego zajęcia.

3. Dbaj o czystość i porządek w miejscu przebierania.

4. W czasie trwania zajęć musisz podporządkować się prowadzącemu (wykonywać dokładnie ćwiczenia napolecenie prowadzącego).

5. Ćwicząc zachowuj bezpieczną odległość od pozostałych ćwiczących oraz innych przedmiotów.

6.Samowolnie nie wychodź z sali bez zezwolenia prowadzącego.

7.Pamiętaj, że opuszczając zajęcia musisz być pod opieką rodziców lub wrócić do świetlicy.

8.Za wyrządzone szkody materialne osobowe odpowiedzialność ponoszą rodzice.


Kary:

1.Słowne upomnienie prowadzącego.

2. Pisemna informacja o zachowaniu dziecka.

3. Czasowy zakaz uczestnictwa w zajęciach.

4. Wydalenie z grupy ćwiczebnej judo.

sekcja

SIATKÓWKA

TRENERZY SIATKÓWKI

PLANY ZAJĘĆ

REGULAMIN

LOKALIZACJA

OPŁATY

Trenerzy___Siatkowka.html
Lokalizacja___Siatkowka.html
Opaty_SIATKOWKA.html