REGULAMIN ZAJĘĆ SIATKÓWKI

1. Zachowuj się kulturalnie podczas przebierania przed, jak i po zajęciach.
2. Kosztowne rzeczy zostaw u prowadzącego zajęcia.
3. Dbaj o czystość i porządek w miejscu przebierania.
4. W czasie trwania zajęć musisz podporządkować się prowadzącemu (wykonywać dokładnie ćwiczenia napolecenie prowadzącego).
5. Ćwicząc zachowuj bezpieczną odległość od pozostałych ćwiczących oraz innych przedmiotów.
6.Samowolnie nie wychodź z sali bez zezwolenia prowadzącego.
7.Pamiętaj, że opuszczając zajęcia musisz być pod opieką rodziców lub wrócić do świetlicy.
8.Za wyrządzone szkody materialne osobowe odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Kary:
1.Słowne upomnienie prowadzącego.
2. Pisemna informacja o zachowaniu dziecka.
3. Czasowy zakaz uczestnictwa w zajęciach.
4. Wydalenie z grupy ćwiczebnej judo.
Stacks Image 23


www.mokotovia.waw.pl

Stacks Image 19