Opłaty za zajęcia Siatkówki

80 zł/miesiąc

Opłata miesięczna jest stała (uśredniona) płatna przez 10 miesięcy w roku niezależnie od liczby zajęć.

Wpłat można dokonywać przelewem.

Numer konta: 66 1160 2202 0000 0001 3083 8551

Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia"
ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, nr szkoły, SIATKÓWKA, miesiącStacks Image 23


www.mokotovia.waw.pl

Stacks Image 19