Uczniowski Klub Sportowy „MOKOTOVIA” to klub, którego celem jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie ich do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier oraz zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie jak również organizowanie imprez sportowych.

W naszym klubie dbamy nie tylko o rozwój fizyczny i wydolnościowy organizmu. Duży nacisk kładziemy na działania wychowawcze (tj. współpracy w zespole, pomoc osobom mniej sprawnym, poszanowanie przeciwnika w walce sportowej, przestrzeganie zasady fair-play, prawidłowej reakcji na zwycięstwo/porażkę) oraz kształtowaniu postawy prozdrowotnej do aktywnego stylu życia.

Stacks Image 15


www.mokotovia.waw.pl

Stacks Image 21