REGULAMIN ZAJĘĆ JUDO

1. Zachowuj się kulturalnie podczas przebierania przed, jak i po zajęciach.
2. Kosztowne rzeczy zostaw u prowadzącego zajęcia.
3. Dbaj o czystość i porządek w miejscu przebierania.
4. W czasie trwania zajęć musisz podporządkować się prowadzącemu (wykonywać dokładnie ćwiczenia napolecenie prowadzącego).
5. Ćwicząc zachowuj bezpieczną odległość od pozostałych ćwiczących oraz innych przedmiotów.
6. Poznane techniki judo wykonuj tylko na treningu.
7. Do ćwiczenia dobieraj partnera według wagi i wzrostu pamiętając o zasadzie wzajemnej współpracy.
8.Samowolnie nie wychodź z sali bez zezwolenia prowadzącego.
9.Pamiętaj, że opuszczając zajęcia musisz być pod opieką rodziców lub wrócić do świetlicy.
10. Za wyrządzone szkody materialne osobowe odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Kary:
1.Słowne upomnienie prowadzącego.
2. Pisemna informacja o zachowaniu dziecka.
3. Czasowy zakaz uczestnictwa w zajęciach.
4. Wydalenie z grupy ćwiczebnej judo.

Stacks Image 23


www.mokotovia.waw.pl

Stacks Image 19