WYMAGANIA   TECHNICZNE   NA   STOPIEŃ   SZKOLENIOWY   6   KYU   (pas biały)

1.Historia JUDO
JUDO powstało w 1882 roku w Japonii. Twórcą JUDO był profesor JIGORO KANO, który w 1882 roku założył w Tokio nową szkołę nazywając ją KODOKAN JUDO. Wkrótce JUDO stało się podstawą japońskiego systemu wychowania fizycznego w szkołach.
JUDO jest nie tylko sportem, ale całą filozofią i sposobem życia.
Europejska Federacja Judo powstała w 1948 r. ,a Polski Związek Judo został założony w 1957 r.
Od 1964 r. JUDO jest dyscypliną olimpijską.
Do najsławniejszych polskich judoków, medalistów światowych imprez należą m.in.:
Antoni Zajkowski, Adam Adamczyk, Janusz Pawłowski, Waldemar Legień, Paweł Nastula,
Beata Maksymow, Aneta Szczepańska, Rafał Kubacki.

2.Rytuał i ceremoniał w JUDO  ( ukłon wchodząc do sali i wychodząc z niej, przed rozpoczęciem ćwiczenia i po jego zakończeniu).

3.Ukłony  (REI).
    * TACHI-REI  (ukłon w pozycji stojącej)
    * ZA-REI  (ukłon w pozycji klęczącej)

4.Pady  (UKEMI).
    * KOHO-UKEMI  (pad w tył)
    * MAE-UKEMI  (pad w przód)
    * YOKO-UKEMI  (pad w bok)
    * ZEMPO-UKEMI  (pad z przewrotem)

5.Sposoby poruszania się po macie  (SHIN-TAI).
    * TSUGI- ASHI  (krok dostawny)
    * SURI-ASHI  (krok przestawny)

6.Zwroty i obroty ciała  (TAI-SABAKI).

7.Postawy  (SHIZEI).
    * SHIZENTAI  (postawa naturalna)
    * MIGI-SHIZENTAI  (postawa naturalna prawa)
    * HIDARI-SHIZENTAI  (postawa naturalna lewa)
    * JIGOTAI  (postawa obronna)
    * MIGI-JIGOTAI  (postawa obronna prawa)
    * HIDARI-JIGOTAI  (postawa obronna lewa)

7.Wychylenia  (KUZUSHI).

8.Uchwyty za judogi.
    * KUMI-KATA  (uchwyt dwustronny)
    * ERI-KATA  (uchwyt jednostronny)

9.Trzy podstawowe zasady JUDO.
I. „Ustąp aby zwyciężyć” –zasada ta mówi o tym ,że nie należy na siłę starać się pokonać przeciwnika ,lecz wykorzystać jego własną siłę przeciwko niemu. 
                                                 Gdy przeciwnik pcha – pociągnąć go; gdy ciągnie – pchnąć go.
II.” Maksimum efektu przy minimum wysiłku” –zasada ta mówi, że w każdej sytuacji walki sportowej należy stosować taką technikę, która przy minimalnym
                                               wysiłku fizycznym pozwoli odnieść przekonywujące i efektowne zwycięstwo.
III. ”Przez czynienie dobra sobie nawzajem do dobra ogólnego” –zasada bardziej ogólna odnosząca się do całego życia judoki. Postępując dobrze
                                            przyczyniamy się do uczynienia życia wszystkich ludzi lepszym i godniejszym.

JUDO  znaczy dosłownie „ delikatny sposób” , „łagodna droga” , a KODOKAN  znaczy „ szkoła studiowania tego sposobu”.

JU – oznacza misterny , łagodny , delikatny
DO – oznacza drogę , sposób , zasadęWYMAGANIA  TECHNICZNE  NA  PAS  BIAŁO-ŻÓŁTY

rzuty
KOSHI-GURUMA  ;  IPPON-SEOI-NAGE  ;  O-SOTO-GARI

trzymania
HON-KESA-GATAME  ;  KUZURE-KESA-GATAME

oraz  znajomość  wymagań  technicznych  na  pas  biały
WYMAGANIA  TECHNICZNE  NA  PAS  ŻÓŁTY  (5  KYU)

rzuty
O-GOSHI  ;  KOSHI-GURUMA 
IPPON-SEOI-NAGE  ;  MOROTE-SEOI-NAGE
O-SOTO-GARI  ;  O-UCHI-GARI

trzymania
HON-KESA-GATAME  ;  KUZURE-KESA-GATAME  ;  YOKO-SHIHO-GATAME   
KAMI-SHIHO-GATAME

oraz  znajomość  wymagań  technicznych  na  6  kyu
WYMAGANIA  TECHNICZNE  NA  PAS  ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY

rzuty
O-GOSHI  ;  KOSHI-GURUMA 
IPPON-SEOI-NAGE  ;  MOROTE-SEOI-NAGE
O-SOTO-GARI  ;  KO-SOTO-GARI
O-UCHI-GARI  ;  KO-UCHI-GARI

trzymania
HON-KESA-GATAME  ;  KUZURE-KESA-GATAME  ;  YOKO-SHIHO-GATAME
KAMI-SHIHO-GATAME  ;  TATE-SHIHO-GATAME

oraz  znajomość  wymagań  technicznych  na  pas  biały  i  żółty
WYMAGANIA  TECHNICZNE  NA  PAS  POMARAŃCZOWY  (4  KYU)

rzuty
ERI-SEOI-NAGE  ;  DE-ASHI-BARAI  ;  KO-UCHI-GARI
KO-SOTO-GARI  ;  SASAE-TSURI-KOMI-ASHI
TOMOE-NAGE

trzymania
USHIRO-KESA-GATAME  ;  TATE-SHIHO-GATAME  ;  KATA-GATAME

oraz  znajomość  wymagań  technicznych  na  6  i  5  kyu
WYMAGANIA  TECHNICZNE  NA  PAS  POMARAŃCZOWO-ZIELONY

rzuty
ERI-SEOI-NAGE  ;  TAI-OTOSHI  ;  DE-ASHI-BARAI 
KO-SOTO-GARI  ;  KO-UCHI-GARI  ;  SASAE-TSURI-KOMI-ASHI  ;
OKURI-ASHI-BARAI  ;  HARAI-GOSHI  ;  TSURI-KOMI-GOSHI

trzymania
USHIRO-KESA-GATAME  ;  TATE-SHIHO-GATAME  ;  KATA-GATAME
SANKAKU-GATAME

dźwignia
UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME

oraz  znajomość  wymagań  technicznych  na  6 , 5  i  4  kyu
WYMAGANIA  TECHNICZNE  NA  PAS  ZIELONY  (3  KYU)

rzuty
TAI-OTOSHI  ;  KATA-GURUMA  ;  HARAI-GOSHI  
TSURI-KOMI-GOSHI  ;  OKURI-ASHI-BARAI  ;  UCHI-MATA
OBI-TORI-GAESHI  ;  URA-NAGE

trzymania
KUZURE-KESA-GATAME  ;  SANKAKU-GATAME

duszenia
SANKAKU-JIME  ;  HADAKA-JIME

dźwignie
UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME  ;  UDE-GARAMI

oraz  znajomość  wymagań  technicznych  6 , 5  i  4  kyu2 KYU (PAS NIEBIESKI)

rzuty
UKI-GOSHI, O-GOSHI, KOSHI-GURUMA, TSURI-GOSHI, TSURI-KOMI-GOSHI, SODE-TSURI-KOMI-GOSHI,
HARAI-GOSHI, USHIRO-GOSHI, UTSURI-GOSHI
IPPON-SEOI-NAGE, MOROTE-SEOI-NAGE, ERI-SEOI-NAGE, TAI-OTOSHI, KATA-GURUMA,
MOROTE-GARI, SUKUI-NAGE, TE-GURUMA
O-UCHI-GARI, KO-UCHI-GARI, O-SOTO-GARI, KO-SOTO-GARI, DE-ASHI-HARAI,
OKURI-ASHI-HARAI, SASAE-TSURI-KOMI-ASHI, HARAI-TSURI-KOMI-ASHI, HIZA-GURUMA,
TSUBAMA-GAESHI, UCHI-MATA
TOMOE-NAGE, SUMI-GAESHI, OBI-TORI-GAESHI, URA-NAGE
YOKO-TOMOE-NAGE, YOKO-GURUMA, SOTO-MAKI-KOMI, TANI-OTOSHI, YOKO-GAKE

trzymania
HON-KESA-GATAME, KUZURE-KESA-GATAME, MAKURA-KESA-GATAME, USHIRO-KESA-GATAME,
KATA-GATAME, YOKO-SHIHO-GATAME, KAMI-SHIHO-GATAME, TATE-SHIHO-GATAME,
SANKAKU-GATAME

duszenia
KATA-JUJI-JIME, GYAKU-JUJI-JIME, NAMI-JUJI-JIME, HADAKA-JIME, KATA-HA-JIME,
OKURI-ERI-JIME, KOSHI-JIME, SANKAKU-JIME

dźwignie
UDE-GARAMI, UDE-GATAME, UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME, UDE- HISHIGI-HIZA-GATAME1 KYU ( PAS BRĄZOWY)

HANE-GOSHI
HANE-MAKIKOMI
UTSURI-GOSHI
O-GURUMA
SOTO-MAKIKOMI
O-SOTO-GURUMA
UKI-WAZA
YOKO-WAKARE
URA-NAGE
SUMI-OTOSHI
YOKO-GAKE
Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty
Stacks Image 23


www.mokotovia.waw.pl

Stacks Image 19